Boost dit mentale immunforsvar og forebyg stress og anden sygdom

Boost dit mentale immunforsvar og forebyg stress og anden sygdom

Workshoppen afholdes på 2 hele dage fordelt over 3 uger og kan afholdes i hele landet efter ønske.

“Boost dit mentale immunforsvar og forebyg stress og anden sygdom” kan konverteres til 4 online / fysiske individuelle sessioner med samme udbytte og indhold, hvis dette ønskes.

Den biologiske og psykologiske forskning indenfor Mindfulness og meditation, har gennem de seneste år vist os, at vi hver især er født med de mest sofistikerede teknikker til at forvandle stress til trivsel, uro til mere ro, søvnløshed til bedre søvn, og svære tanker og følelser til større frihed og fleksibilitet.

Den viser også, hvordan længerevarende stress påvirker vores hjerne, og direkte nedsætter vores immunforsvar, vores evne til at holde fokus, reflektere og fungere både på arbejdspladsen og privat.

MEN vi KAN påvirke og “reparere” vores hjerne igen, og det kan vi ved hjælp af de teknikker vi bruger indenfor Mindfulness baseret stress reduktion og mindfulness baseret kognitiv terapi.

Måden hvorpå du møder den stress du udsættes for til daglig er altafgørende for din trivsel og dit fysiske og mentale helbred.

Kort sagt, sidder vi med nøglen selv, vi skal bare lære, at bruge den.

I 2020 var stress og depression en af de største sygdomsfaktorer ifølge WHO. Det seneste år med COVID, har ikke forbedret dette.

Der er mere end nogensinde brug for, at vi hver især finder metoder, hvor vi lærer at forebygge og møde stress og de stressrelaterede symptomer og styrke og bevare vores mentale og fysiske sundhed. Simpelthen for, at vi kan undgå sygdom, udnytte vores potentiale bedre, holde fokus i hverdagen og sikre vores trivsel både på arbejdspladsen og privat.

Inden kursus start vil deltagerne blive spurgt om, hvad de ønsker at få ud af kurset og hvilke udfordringer, de møder i deres hverdag. Deres ønsker vil blive indarbejdet i kursusmaterialet og vil blive belyst på workshoppen, så det sikres, at alle har teknikker til at håndtere lige netop det, de kommer med.

Der er evidens for, at det kan lade sig gøre bevidst at tage styringen i vores eget liv, øge vores evne til at holde fokus, navigere i store informationsstrømme, øge vores trivsel, reducere sygdomssymptomer, præstere bedre og samtidig mindske risikoen for stress.

Det hele afhænger af måden hvorpå vi takler de udfordringer, vi møder i livet !!

Ofte takler vi dem ud fra automatiske handlemønstre, som vi har brugt altid. Er de ikke gavnlige for os, går det udover vores livskvalitet både på arbejdspladsen og privat.

“Boost dit mentale immunforsvar og forebyg stress og anden sygdom” tager udgangspunkt i de amerikanske evidensbaserede programmer

 • MBSR (Mindfulness based stress reduction) samt
 • MBCT (Mindfulness based cognitive therapy).

Der krydres med øvelser fra de relevante psykologiske retninger ACT (Acceptence and commitment therapy) samt den medfølelsesfokuserede psykologi (CFT).

Deltagerne vil få et grundlæggende kendskab til de mekanismer, der spiller ind, når vi bliver stressede og mister overblikket og overskuddet. 

De vil få helt konkrete teknikker til at berolige sig selv, og de vil lære, hvordan de selv kan regulere deres ups / downs, hvordan de kan bevare evnen til at reflektere professionelt, uden at lade sig forstyrre af afbrydelser, spontane tanker eller følelser, samt hvordan de kan oparbejde en indre balance i en hverdag præget af forandringer og deadlines.

Deltagerne vil få hjælp til at implementere det lærte i hverdagen i form af tekster, øvelser og lydfiler. Vi følger op herpå, når vi mødes, og jeg vil stå til rådighed igennem hele forløbet, så de kan kontakte mig ved spørgsmål eller andet.

Dag 1

Helt konkret vil deltagerne den første dag, få enkle teknikker til at berolige sig selv, berolige tankerne og nervesystemet, og øge deres fokus og deres nærvær i dagligdagen.

Effekten heraf viser sig ofte hurtigt, og under øvelserne, vil de allerede mærke virkningen på egen krop.

De vil erfare, hvordan det at bruge kroppen og bevidstheden på en måde, de måske aldrig har prøvet før, vil få tankerne og uroen i kroppen til at falde til ro. Og, de vil erfare, at det ikke behøver at være hårdt arbejde.

Deltagerne får ydermere kendskab til og viden om de mekanismer, der spiller ind, når vi føler os stressede, mærker ubehag og mister overblikket og overskuddet, og de vil lære, hvordan de selv kan regulere disse.

Dagen vil være en kombination af teori, afspændingsøvelser, yogaøvelser, Mindfulness meditationer samt psykologiske kognitive øvelser.

Jeg vil i teorien inddrage de udfordringer, som deltagerne ønsker belyst. Herudover vil vi bl.a. komme ind på:

 • Hvad betyder Mindfulness og det at være Mindful
 • Grundprincipperne og forskningen i Mindfulness
 • Det sympatiske og parasympatiske nervesystem, og hvordan vi kan påvirke kroppen og hjernen til mere ro og overblik
 • Automatpiloten, Monkey Mind og indre dialoger
 • Tanke- og adfærdsmønstre
 • Bevidst styring af opmærksomheden
 • Udfordringer ved træningen og Mindfulness
 • Det at handle og det at være
 • Indgange til nærvær, ro og overblik

Teorien vil blive understøttet af øvelser gennem hele dagen. Øvelserne kan tages i brug med det samme, og deltagerne får dem tilsendt på lydfil, når dagen er slut. For at få det optimale udbytte af kurset, opfordres der til, at man øver sig hver dag indtil næste kursus dag.

Jeg har stor succes med hjemmeøvelserne, kursisterne finder det overkommeligt, da øvelserne er af 5 – 30 min. varighed, og de mærker effekten hjemme, som på kurset.

Dag 2

Vi går dybere ned i de psykologiske kognitive øvelser, hvor deltagerne får et grundigt kendskab til den psykologiske teori omkring tanker og følelser.

De vil bl.a. blive præsenteret for den kognitive diamant. Få viden om hvordan tanker, fornemmelser i kroppen, følelser og adfærd hænger sammen, og hvordan vi kan forholde os til vores tanker og tankemylder, og derigennem påvirke vores evne til at bevare roen, holde fokus, opretholde arbejdsglæden og øge trivslen i mediemiljøet.

En fastlåst automatisk tankegang, er oftest kilden til stress og sygdom.

Vi træder ud ad automatikken, og erfarer, hvordan de historier vi fortæller os selv, om os selv og andre ikke behøver at være sande.

Vi erfarer, hvordan vi bliver mere fleksible og mærker større handlefrihed og trivsel, når vi ser vores mønstre.

Det er forløsende og er kilden til stor indsigt, som kursisterne tager med sig videre ud i deres dagligdag.

Min erfaring gennem de mange kursister, jeg er i berøring med er, at der altid vil være arbejdsforhold, som opleves som “ikke optimale”. Arbejdsopgaverne er blevet flere, og antallet af ansatte er blevet mindre. De fleste har været igennem fyringsrunder igen og igen, og har været igennem en stressfyldt periode med hjemsendelse pga COVID. Der stilles krav til fleksibilitet og foranderlighed, for at kunne trives.

Vi vil arbejde med, hvordan vi kan acceptere de vilkår, som vi ikke kan ændre alligevel, så vi i stedet for at “gå i krig” med virkeligheden, lærer at acceptere den, som den er, så ikke det påvirker det arbejde der leveres, motivationen og stress hormonerne i kroppen.

Deltagerne vil få helt konkrete teknikker til håndtering af svære tanker og følelser.

Det kan f.eks. være udfordringer der handler om rastløshed, utålmodighed, irritation, problemer med at sige til og fra, personer man har det svært med, præstation, hvornår er nok godt nok, accept af vilkår, der ikke kan ændres og meget andet. Der tages igen udgangspunkt i de emner, som deltagerne ønsker hjælp til.

Det er et stort emne, som oftest optager alle meget.

Vores tanker og følelser har afgørende betydning for vores velbefindende, og for hvordan vi fungerer privat og på arbejdspladsen.

Studier viser, at det godt kan betale sig at lære, hvordan man tager sig af de følelser, der føles ubehagelige, og at de ikke er så farlige, som de ofte giver sig ud for at være.

Deltagerne bliver præsenteret for medfølelse og compassion, og de vil lære, hvordan de kan tage sig af deres tanker og følelser, så de kan falde til ro, og ikke have den samme magt længere.

De opnår en dybere relation og forståelse for dem selv og andre, hvilket højner empatien, både privat og på arbejdspladsen.

Gennem øvelser vil vi åbne op for en mere fleksibel tankegang og en større klarhed, i forhold til at mærke og træffe de beslutninger, der føles rigtige for dem, mærke ”nej og ja” mm.

Vi slutter af med en evaluering af workshoppen.

Vil du vide mere om workshoppen ” Boost dit mentale immunforsvar og forebyg stress og anden sygdom”

Kontakt Mette her, for mere info og tilbud.

Andre kursister siger

Individuelle

Workshops

Mere om Mette