Aktivér din medfødte sundhed og forebyg / helbred stress – Individuelt forløb

Aktivér din medfødte sundhed og forebyg / helbred stress – Individuelt forløb

Kurset er yderst fleksibelt. Datoer og tidspunkter tilrettelægges, så det passer med din hverdag.

Du vælger selv, om det skal være et 3 dags forløb á 4 – 5 timer,  eller et 8-ugers forløb á ca. 2 timer pr. gang.

Det er helt individuelt, og kan strikkes sammen ud fra logistik, ønske og behov.

Kurserne foregår enten ved fysisk fremmøde eller online. Jeg har flere års erfaring ved begge metoder.

Undervisningen bygger på den biologiske og psykologiske forskning indenfor Mindfulness og meditation, der gennem de sidste år har vist os, at vi hver især er født med de mest sofistikerede teknikker til at forvandle stress til trivsel, uro til mere ro, søvnløshed til bedre søvn, og svære tanker og følelser til indsigt og fleksibilitet.

Den viser også, hvordan længerevarende stress påvirker vores hjerne, og direkte nedsætter vores immunforsvar, vores evne til at holde fokus, reflektere og fungere både på arbejdspladsen og privat.

MEN vi KAN påvirke og “reparere” vores hjerne igen, og det kan vi ved hjælp af de teknikker vi bruger indenfor Mindfulness baseret stress reduktion og meditation.

Måden hvorpå du møder den stress du udsættes for til daglig er altafgørende for din trivsel og dit fysiske og mentale helbred.

Kort sagt, sidder vi med nøglen til at aktivere vores medfødte sundhed, vi skal bare lære, at bruge den.

Ifølge WHO, var stress og depression en af de største sygdomsfaktorer  i 2020 og ifølge stressforeningen føler over 1/2 mio danskere sig hver dag udbrændte på deres job.

Desværre har det seneste år med COVID-19 ikke gjort situationen bedre.

Endnu flere, vil have brug for, at sætte ind med håndtering og forebyggelse af stress og stressrelaterede symptomer.

De forskningsbaserede redskaber indenfor Mindfulness baseret stress reduktion kan hjælpe os med at navigere og bevidst tage styringen i vores eget liv.  Når vi lærer det, er det bevist, at vi kan reducere sygdomssymptomer, mindske stress, øge vores immunforsvar, trivsel og arbejdsglæde.

Kurset tilrettelægges ud fra de udviklingspotentialer eller problematikker den enkelte kommer med.

Der tages udgangspunkt i de evidensbaserede teorier og programmer:

 • MBSR (Mindfulness baseret stress reduktion) og
 • MBCT (Mindfulness baseret kognitiv terapi).
 • Der indgår øvelser fra de mest relevante psykologiske retninger ACT (Acceptence and commitment therapy) samt den medfølelsesfokuserede psykologi (CFT).

Det individuelle forløb er ideelt, for de mennesker, der af en eller anden årsag ikke ønsker at være i en gruppe, eller som har nogle udfordringer eller udviklingspunkter, de ønsker øget fokus på.

Kursisterne vil få hjælp til at implementere det lærte i hverdagen i form af tekster, øvelser og lydfiler, som sendes efter hver gang, vi har haft en session.

Vi følger op herpå, når vi mødes, og jeg står til rådighed igennem hele forløbet, så de kan kontakte mig ved spørgsmål eller andet.

Forløbet er sammensat således, dog med plads til variation, hvis  har behov for det:

Session 1 – 3:

Der vil være fokus på din livssituation og de udfordringer, du ønsker at arbejde med.

Du vil her grundlæggende lære, hvordan du kan berolige dig selv – også i pressede situationer !

Det sker via enkle øvelser, som går direkte ind og påvirker nervesystemet.

Du vil erfare det på egen krop allerede den første gang, og du vil lære, hvordan du kan bruge kroppen, åndedrættet og opmærksomheden til at styre og påvirke din egen trivsel og evne til at holde fokus i en hverdag præget af præstationer, omstillingsparathed, forstyrrelser og deadlines.

Du vil få et grundigt kendskab til, hvad Mindfulness er, hvordan det virker og hvorfor, og der vil være fokus på teori, afspændingsøvelser, sanseøvelser og Mindfulness meditationer. Guidningen af øvelserne vil være tilrettet dit behov.

Der opnås et bredt kendskab til de mekanismer, der spiller ind, når vi mærker stress, mister overskuddet, oplever ængstelse, tankemylder og uro eller hvad der er relevant for den enkelte. Det kan være meget forskellige problemstillinger, som dukker op, og som vil blive implementeret i den teoretiske gennemgang, og i de øvelser vi laver.

Emnerne i de 3 første sessioner kan være:

 • Hvad betyder Mindfulness og det at være Mindful
 • Grundprincipperne i Mindfulness
 • Forskningen indenfor Mindfulness
 • Det sympatiske og parasympatiske nervesystem, og hvordan vi kan påvirke vores krop og hjerne
 • Automatpiloten, Monkey Mind og indre dialoger
 • Bevidst styring af opmærksomheden
 • Udfordringer ved træningen og Mindfulness
 • Det at handle og det at være
 • Indgange til nærvær, ro og overblik

Al teori bliver understøttet af øvelser.

Efter hver session får du på lydfil tilsendt de øvelser, som vi har gennemgået samt undervisningsmateriale til hjemmebrug.

Der opfordres til, og følges op på, at du øver dig mellem sessionerne.

Alle øvelser varer mellem 5 – 30 min.

Session 4 – 6:

Her har vi fokus på de tanker og følelser, der optager dig.

Du vil få en grundig indføring i forskellige psykologiske teorier omkring tanker og følelser.

Du vil få helt konkrete teknikker til, hvordan du kan lære at slippe tanker og følelser, og i stedet være fuldt tilstede, bevare roen og styrke evnen til at reflektere professionelt, uden at lade dig forstyrre.

Vores tanker og følelser har afgørende betydning for vores velbefindende, og for, hvordan vi fungerer privat og på arbejdet.

Studier viser, at det godt kan betale sig at lære, hvordan man tager sig af de tanker og følelser, der føles ubehagelige, og at de ikke er så farlige, som de ofte giver sig ud for at være.

De vil sammen se på, hvad det er for historier, vi hopper på om os selv eller andre, og ved hjælp af denne indsigt, opstår der større fleksibilitet.

Vi vil øve, hvordan vi kan håndtere tankemylder og svære følelser.

Dette kan være kritik fra andre eller én selv, udfordringer i et samarbejde, takling af irritation, vrede eller utålmodighed, ændring af arbejdsvilkår, som man ikke har indflydelse på, håndtering af stress problematikker privat- som arbejdsmæssigt (sygdom, skilsmisse, sorg eller andet).

Ofte dukker der mange forskellige ting op, og det er et emne, som interesserer rigtig mange, når først der bliver åbnet op for det. Mange oplever, at der bliver frigivet både energi og overskud efterfølgende og en hel ny indsigt, som indvirker på både arbejds- og privatlivet og som vil forebygge stress relaterede symptomer.

Session 7 – 8:

I de sidste sessioner vil vi have fokus på, hvordan empati og venlighed overfor os selv og andre påvirker vores hjerne, vores trivsel og vores præstationer på arbejdet.

Du vil blive præsenteret for øvelser, der passer til emnet, og vi vil komme ind på de temaer, som er relevante for dig. Det kan være den indre kritiker, selvværd, håndtering af personer man har det svært med, accept af arbejdsvilkår, respekt for egne og andres grænser, at sige til og fra, selvomsorg eller andet.

Øvelserne vil åbne op for en større forståelse for dig selv og andre, hvilket kan højne empatien og trivslen både privat og på arbejdspladsen.

Vi vil følge op på hele forløbet, og er der et område, som kursisten ønsker mere af, sætter vi tid af til det.

Udtalelser fra tidligere kursister fremgår her

Kontakt Mette her for info og tilmelding på 2023 1932 eller på mail

Workshops

Linkedin